Menü More Next Prev

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" uyarınca;

Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 18.05.2022 tarihinde yapılan Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul'unda 2022 yılı hesaplarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş. firması seçilmiştir.

www.atadenetim.com