Menü More Next Prev

Esas Sözleşme

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. nin son Esas Sözleşme yayın tarihi 27.08.2021 olup indirmek için tıklayın.

Esas Sözleşme Tadil Tarihçesi:

12.10.1988 tarih ve 2121 sayılı TTSG’de yayımlanmış Kuruluş Sözleşmesi,

20.10.1989 tarih ve 2383 sayılı TTSG’de yayımlanmış olan değişik 6 ve 7’inci,

19.01.1990 tarih ve 2447 sayılı TTSG’de yayımlanmış olan değişik 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 27, 31, 32, 33 ve 36’ıncı,

16.08.2000 tarih ve 5111 sayılı TTSG’de yayımlanmış olan değişik 3, 4, 6, 7, 9, 10, 23, 26, 27, 28, 31 ve 35’inci,

19.10.2004 tarih ve 6160 sayılı TTSG’de yayımlanmış olan 7, 10, 17, 23, 24 ve 25’inci,

12.06.2006 tarih ve 6575 sayılı TTSG’de yayımlanmış olan 6, 7 ve Geçici 3’üncü,

28.03.2011 tarih ve 7781 sayılı TTSG’de yayınlanmış olan 4, 6, 7 ve Geçici Madde 1 ve 2’inci,

11.04.2012 tarih ve 8046 sayılı TTSG’de yayımlanmış 6 ve 7’inci,

23.07.2013 tarih ve 8369 sayılı TTSG’de yayımlanmış olan 3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32’inci,

09.01.2015 tarih ve 8733 sayılı TTSG’de yayınlanmış olan 6’ıncı,

28.07.2015 tarih ve 8871 sayılı TTSG’de yayımlanmış olan değişik 10, 17, 30, 31 ve 33’üncü,

24.09.2019 tarih ve 9915 sayılı TTSG’de yayımlanmış olan değişik 6’ıncı,

27.08.2021 tarih ve 10397 sayılı TTSG’de yayımlanmış olan değişik 6 ve 7’inci.