Menü More Next Prev

Genel Kurul Toplantıları

  • 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi içerisinde Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, kamuya açıklanan 2021 yılı Finansal Tablolarımıza İlişkin Dipnotların 4. maddesinde açıklanmıştır.
  • Şirketimiz üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve benzeri teminatlar vermemiş olup bu suretle herhangi bir menfaat sağlamamıştır.